Forfatteren

Nils R Ringdal (f. 1939) er cand. mag. fra UiO med fagkretsen engelsk, idéhistorie og italiensk.
Han har dessuten hatt studieopphold i Minneapolis, USA, og i Roma og Perugia i Italia.
I studietiden deltok han i Studentersamfunnets teater og hadde flere større roller.
Fra 1964 til 2003 tjenestegjorde han som programsekretær i NRK.

I tidens løp har han gitt ut en rekke bøker av både skjønnlitterær og faglitterær art. Blant disse kan nevnes:

Venter på far, Metope, 1986 ISBN 82-403-0007-3 (en dokumentarroman om en urettmessig incestanklage).
Kjent smerte – ny diagnose. Fibromyalgi, J. W Cappelens Forlag, 1989 ISBN 82-02-11748-8 (en av de første beskrivelsene her i landet av symptomer og tiltak med intervjuer med pasienter og helsepersonell).
Kjepper i Vårherres Hjul, Scanbok,1992 ISBN 82-590-1009-7 (en bok om Asbjørn Følling og oppdagelsen av sykdommen som fikk hans navn).
Orkesteret (ad lib.), eget forlag, 2012, E-bok ISBN 978-82-9989-502-6 (fri diktning omkring et symfoniorkester og de enkelte instrumentgruppene).
Vossaminne, Skald forlag, 2011, ISBN 978-82-7959-172-6 (erindringer fra en oppvekst på Voss).
To kvinner og deres menn, Gaveca, 2018, ISBN 978-82-93520-15-3 (Beretning om to kvinner i motstand mot nazistenes okkupasjon).
I dag meg, i morgen deg/ Mozzarella, Gaveca, 2019, 978-82-93520-28-3 (To kortromaner med motiv fra Sør-Italia).

Ringdal har også utgitt en rekke legeromaner under psevdonymet Nick Bell

Layout: Konkylie Data AS